EB-1C Yeşil Kart

EB-1C Green Card, EB-1 istihdam temelli Green Card'ın bir alt kategorisidir. ABD'de, yabancı şirketlerin bir ofis, iştirak veya yan kuruluşunda yönetici ve idareci olarak çalışacak kişilere verilir. EB-1C ayrıca yabancı şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde bir start-up kurması amacıyla yönetici veya müdür göndermesine de izin verir.

Kabul Koşulları:

 • İşveren şirket, yabancı bir şirketle geçerli bir ilişki içinde olduğunu kanıtlamalıdır. Yani Amerika’daki şirket; yabancı şirketin şubesi, ofisi, iştiraki veya yan kuruluşu olmalıdır 
 • Şirket, Amerika Birleşik Devletleri’nde en az bir yıldır faal olmalıdır 
 • İşveren, çalışanı idari ya da yönetici bir pozisyonunda istihdam etmelidir 
 • Çalışan, ABD'ye kabul edilmeden önceki son üç yılda yabancı şirket tarafından en az bir yıl boyunca yönetici veya idareci olarak istihdam edilmiş olmalıdır 

Aile Üyeleri:

Eşler ve 21 yaşından küçük bekâr çocuklar başvuru sahibine eşlik edebilir. Eşler E-14, çocuklar ise E-15 göçmen statüsüyle Amerika’ya giriş yapabilir. 

FAQ:

Hayır. Dilekçeyi Amerikalı bir işveren sizin yerinize göndermelidir. 

Hayır. Sponsor işvereninizin sizin adınıza dilekçe vermek için Çalışma Belgesi başvurusu yapmasına gerek yoktur. 

İdareci kişi, 

 • Bir kuruluşun, departmanın, alt bölümün veya birimin yönetimini denetler. 
 • Diğer süpervizörlerin, profesyonellerin veya yöneticilerin görevlerini denetler, kontrol eder veya kuruluşun temel bir işlevini idare eder. 
 • İşe alım ve işten çıkarmalarda son söz sahibidir ve gerektiğinde çalışanlara terfi veya ücretli izin verir. 
 • Görevinin gerektirdiği günlük işlemleri gözlemler ve gözden geçirir. 

  Yönetici kişi, 

 • Bir kuruluşun, onun büyük bir biriminin veya operasyonunun yönetimini denetler. 
 • Bir kuruluşun veya büyük bir biriminin veya operasyonunun hedeflerini ve politikalarını tasarlar. 
 • Geniş karar verme yetkisine sahiptir. 
 • Bir kuruluşun yalnızca üst düzey yöneticilerinden, hissedarlarından veya yönetim kurulundan kuruluşun genel denetimine dair rehberlik alır.

   

EB-1C Green Card'ına ek bir ücret karşılığında premium işlem ile başvuru yapmak mümkündür.

mehtap

Amerikan Rüyanız Bir Tık Uzağınızda

Yolculuğunuz Başlasın