EB-2 NIW Green Card

EB-2 National Interest Waiver (NIW) ya da Ulusal Yarar Muafiyeti ikinci tercih istihdam Green Card'larının bir alt kategorisidir. Bilim, sanat veya işletme (iş dünyası) alanında istisnai yeteneğe sahip veya istihdamı Amerika ekonomisine büyük fayda sağlayacak kişilere verilir. EB-2 NIW’ı diğer EB-2 Green Card kategorilerinden ayıran şey PERM Çalışma Sertifikası olmadan da Green Card başvurusunda bulunabilmenizdir. Bu, Amerikalı bir işverenden geçerli bir iş teklifiniz olmasa da bir EB2 Green Card sahibi olabileceğiniz anlamına gelir.

Başvuru Koşulları:

 

  • Başvuru sahibi, ABD veya onun eşdeğeri bir üst akademik diplomaya (advanced degree) sahip olmalıdır. 
  • Veya başvuru sahibi; bilim, sanat veya işletme gibi alanlarda vasatın çok üstünde olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtlayabilmelidir. 
  • Bu iki gereklilikten herhangi birini karşılamanın yanı sıra, başvuru sahibi USCIS tarafından listelenen üç kriteri de karşılamalıdır: 
  • Başvuru sahibi, akademik geçmişinin veya istisnai yeteneklerinin ulusal bir önemde ve üstün bir kalitede olduğunu kanıtlamalıdır. 
  • Başvuru sahibi, akademik veya kariyer hedeflerini geliştirmek için gerekli niteliklere sahip olmalıdır 
  • ABD, Green Card başvurusunda bulunulduğunda standart olarak istenilen bir iş teklifi şartından feragat etmekte ulusal bir yarar görmelidir.

Aile Üyeleri:

Eşler ve 21 yaşından küçük bekâr çocuklar başvuru sahibine edebilir. Eşler E-21, çocuklar ise E-22 göçmen statüsüyle Amerika’ya giriş yapabilir. 

FAQ:

Eğer Amerikalı işverenden bir iş teklifiniz yoksa, sizi Çalışma Bakanlığı'nın (Department of Labor - DOL) çalışma belgelendirme sürecinden muaf tutacak Ulusal Yarar Muafiyeti’ni isteyebilirsiniz. Ancak yine de USCIS'e ETA 750B Formunu (Application for Alien Employment Certification) göndermeniz gerekecektir. Ulusal Yarar Muafiyeti, tüm bu formları sponsor olmadan da doldurmanıza olanak tanır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, hayır! EB-2 NIW Green Card başvuru sahipleri I-140 Dilekçesini (Immigrant Petition for Alien Worker) şahsen gönderebilirler. 

Öncelik tarihi I-140 dilekçenizi gönderdiğiniz tarihtir. Bu tarih daha sonra statü düzenleme başvurusunda (adjustment of status) bulunabilmeniz için öncelik tarihinizin ne zaman güncel olabileceği konusunda size makul bir tahmin verecektir. 

Bu kesin bir cevabı olmayan bir sorudur. Green Card onayınıza giden çeşitli adımlar vardır ve bu adımların her biri farklı bekleme süreleri gerektirir. 

Bununla birlikte statü değişikliği arayan geçici bir göçmen olarak ABD'de bulunuyorsanız, her aşama için yaklaşık bekleme süresinin detaylı bir dökümü şöyledir: 

  • Form I-140 ve ETA 750B'nin işlem süresi ortalama 8-12 ay arasındadır. Ne yazık ki USCIS'in premium işlem hizmeti Form I-140 için EB-2 NIW kapsamında mevcut değildir. 
  • Öncelik tarihinizin güncel olması için gereken süre anavatanınıza bağlıdır. Ancak genellikle 2 ay ile 10 yıl arasında değişmektedir. 
  • Form I-485'in (Application to Register Permanent Residence or Adjust Status) işlem süresi 8 ila 12 ay arasındadır.ABD dışındaysanız ve konsolosluk işlem sürecinden geçiyorsanız:

Yukarıdaki ilk iki adım sizin için de geçerlidir. Ancak, öncelik tarihiniz güncel olduktan sonra online DS-260 göçmen vizesi başvurusunu tamamlamanız ve anavatanınızdaki ABD konsolosluğu veya büyükelçiliğinde bir görüşme planlamanız gerekmektedir. Bu nedenle, göçmen vizenizin onaylanması için bekleme süresi tamamen kendi ülkenizdeki ABD Konsolosluğu veya Büyükelçiliğine bağlıdır. Ancak, vize onay süreciniz bir yılı aşmayacaktır.

  

EB-2 NIW Green Card'ına ek bir ücret karşılığında premium işlem ile başvuru yapmak mümkündür.

mehtap

Amerikan Rüyanız Bir Tık Uzağınızda

Yolculuğunuz Başlasın