F-1 Öğrenci Statüsü Adaylarının Geçiş Süreçlerinde Önemli Düzenleme

F-1 Öğrenci Statüsü Adaylarının Geçiş Süreçlerinde Önemli Düzenleme

1 dakika
Paylaş :

Amerika Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), F-1 öğrenci statüsüne geçiş başvurusu yapmış bireyler için statüleri onaylanıncaya değin hali hazırdaki statülerini değiştirmeyi veya uzatmayı zorunlu kılan politikasında önemli bir değişikliğe gitti.

Bu değişiklikle birlikte, F-1 statüsüne geçiş başvurusu yapan adayların statüleri I-539 Formu’nun (Vize Statüsü Değişikliği veya Uzatılması için Başvuru) onayını takiben ivedilikle F-1 olarak düzenlenecek. Bu hem USCIS’in hem de başvuranların F-1 öğrenci statüsüne geçiş sürecinde mevcut statülerini değiştirmek veya uzatmak için harcadıkları zaman, emek ve paradan tasarruf etmelerini sağlayacak.

Bu değişiklikten önce USCIS, statülerde doğabilecek boşluklardan kaçınmak adına F-1 öğrenci adaylarından mevcut statülerini eğitim programları başlamadan 30 gün öncesine değin korumasını bekliyordu. Şu an itibariyle ise, F-1 statüleri bu 30 günlük zaman diliminden önce de onaylanabilecek ve öğrencilerin mevcut statülerini değiştirmelerine ya da uzatmalarına gerek kalmadan da statü boşluğundan kaçınmalarını sağlayacak.

Öte taraftan USCIS, bu değişiklikten yararlanarak F-1 statüsüne geçişleri 30 günlük zaman dilimin başlangıcından önce onaylanmış öğrencilerden statülerini kampüs istihdamı dahil olmak üzere herhangi bir istihdam fırsatı kovalayarak ihlal etmemelerini bekliyor.

homepage-cta-img

Amerikan Rüyanız Bir Tık Uzağınızda

Yolculuk Başlasın