4 Farklı Yolla Amerika'da Green Card Almak

4 Farklı Yolla Amerika'da Green Card Almak

4 dakika
Paylaş :

Amerika Birleşik Devletleri'nde Green Card sahibi olmanın yolları, sadece Çekilişle Green Card (DV Lottery) ile sınırlı değildir. Bu program, belirli bir zaman dilimi içinde şansa dayalı bir yöntem sunarken, ABD göçmenlik yasaları çerçevesinde çok daha farklı ve çeşitli yollar da mevcuttur.

Bu alternatif yollar, "İş Teklifi ile Green Card", "Aile Üzerinden Green Card", "Olağanüstü ve İstisnai Yetenek ile Green Card" ve "Yatırım ile Green Card" başlıkları altında toplanmaktadır. Her biri, bireylerin kendi durumlarına, yeteneklerine ve ilişkilerine uygun olan, belirli kriterlere dayalı seçenekler sunmaktadır. Bu seçenekler, ABD'de kalıcı olarak yaşama ve çalışma hakkı kazanmak isteyenler için Çekilişle Green Card'ın alternatifleri olarak değerlendirilebilir. Bu makalede, söz konusu alternatif yöntemlerin her birinin başvuruya uygunluk şartlarını, süreçlerini ve öne çıkan özelliklerini detaylı bir şekilde inceliyoruz.

İş Teklifi ile Green Card:

Amerika'da bir işverenin desteğiyle Green Card elde etmek, nitelikli çalışanların uzun dönemde ABD'de yaşaması ve çalışması için önemli bir kapıdır. İş teklifi ile Green Card elde etmenin yolları, EB-1C, EB-2 ve EB-3 olmak üzere üç ana kategori altında incelenir. Her bir kategori, farklı niteliklere ve deneyimlere sahip bireyler için tasarlanmıştır ve Amerika'nın işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik özel şartları içerir.

EB-1C:

ABD'de şube, iştirak veya ana şirket bünyesinde çalışmak üzere şirket sahiplerinin veya yönetici düzeyindeki çalışanların başvurabileceği bir Green Card kategorisidir. Bu kategori, global şirketlerin uluslararası operasyonlarını yönetecek liderleri ABD'ye çekmek için tasarlanmıştır.

Başvuruya Uygunluk Şartları:

 • Yönetici Pozisyonu: Adayın, ABD dışındaki bir şirkette son üç yıl içinde en az bir yıl yönetici olarak çalışmış olması gerekmektedir.
 • Benzer Pozisyonda Çalışma: Yöneticilerin ABD'deki şirkette benzer bir pozisyonda görev alacak olması ve şirketin ABD'de aktif olarak faaliyet gösteriyor olması şarttır.
 • İş Deneyimi ve Liderlik: Adayın, liderlik becerilerini ve şirket içindeki rolünü kanıtlayan belgeler sunması beklenir.

EB-2:

İleri derecede eğitimli bireyler veya mesleki alanda istisnai yetenek sahibi kişiler için tasarlanmış bir Green Card kategorisidir. Bu kategori, özellikle bilim, sanat veya iş dünyasında önemli başarılar elde etmiş bireyler için tasarlanmıştır.

Başvuruya Uygunluk Şartları:

 • İleri Eğitim: İlgili alanda ileri derecede bir eğitim derecesine (master veya doktora) veya bu dereceye eşdeğer bir deneyime sahip olmak.
 • İstisnai Yetenek: Alanında ulusal veya uluslararası düzeyde tanınmış başarılara sahip olmak.
 • İş Deneyimi: İlgili alanda bir lisans diplomasına ve takiben en az 5 yıllık iş deneyimi edinmek
 • Çalışma Sertifikası: EB-2 vizesine başvurabilecek herkesin ABD’de faaliyet gösteren bir şirketten iş teklifi alması ve PERM (Çalışma Sertifikası) sürecinden geçmesi gerekir

EB-3:

Vasıflı çalışanlar, profesyoneller ve vasıfsız çalışanlar için tasarlanmış bir Green Card kategorisidir. Bu kategori, Amerika'nın çeşitli sektörlerindeki iş gücü ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

Başvuruya Uygunluk Şartları:

 • Vasıflı Çalışanlar: İlgili mesleki alanda en az iki yıllık eğitim veya deneyime sahip olmak.
 • Profesyoneller: Bir ABD ya da ona denk yabancı bir lisans diploması sahibi olmak.
 • Vasıfsız Çalışanlar: Uygulaması için 2 yıldan kısa bir pratik eğitim ya da deneyim gerektiren işlerde yetkinlik.

Bunun yanında, EB-2 Green Card’ın olduğu gibi, EB-3 vizesine başvurabilecek herkesin ABD’de faaliyet gösteren bir şirketten iş teklifi alması ve PERM (Çalışma Sertifikası) sürecinden geçmesi gerekir.

Aile Üzerinden Green Card:

ABD vatandaşları veya mevcut Green Card sahipleri, yakın aile bağları aracılığıyla sevdiklerinin ABD'de yaşamasını ve çalışmasını sağlayabilirler. Bu kategori, aile birleşimini teşvik eden ve aile yapısını güçlendiren bir göçmenlik politikasıdır.

Eşler Aracılığıyla:

ABD vatandaşı veya Green Card sahibi bir eş üzerinden Green Card elde etmek, yasal ve gerçek bir evlilik ilişkisi üzerine kurulmuş bir süreçtir.

Başvuruya Uygunluk Şartları:

 • Yasal Evlilik: Yasal olarak evli olmak ve evliliğin gerçekliğini kanıtlayacak belgeler sunmak.
 • Maddi Destek: ABD vatandaşı veya Green Card sahibi kişinin, eşi için maddi destek sağlama kapasitesine sahip olduğunu gösterebilmesi gerekir.

Ebeveynler Aracılığıyla:

ABD vatandaşı ebeveynler, 21 yaşından küçük ve bekar çocukları için Green Card başvurusu yapabilirler. Bu, genç bireylerin aileleriyle bir arada kalmasını ve ABD toplumuna entegre olmasını sağlayan önemli bir yoldur.

Başvuruya Uygunluk Şartları:

 • Yaş ve Medeni Durum: Başvuru sahibinin 21 yaşından küçük ve bekar olması.
 • Maddi İmkanlar: ABD vatandaşı ebeveynin çocuğunun bakımını sağlayacak maddi imkanlara sahip olduğunu kanıtlaması.

Çocuklar Aracılığıyla:

ABD vatandaşı olan yetişkin çocuklar, ebeveynleri için Green Card başvurusunda bulunabilirler. Bu, aile bireylerinin bir arada yaşamasını kolaylaştırır ve aile bağlarını güçlendirir.

Başvuruya Uygunluk Şartları:

 • Yaş ve Vatandaşlık Durumu: Çocuğun 21 yaşından büyük ve ABD vatandaşı olması.
 • Maddi Bağımsızlık: Ebeveynlerin, çocukları tarafından sağlanacak maddi desteğe ihtiyaç duymamaları veya bu desteği alabilecek durumda olmaları.

Olağanüstü ve İstisnai Yetenek ile Green Card:

ABD, olağanüstü ve istisnai yetenek sahibi bireyleri çeşitli Green Card kategorileri ile ödüllendirir. Bu bireylerin ABD'ye katkıları, ulusal çıkarları teşvik eden projeler ve yenilikçi çalışmalar aracılığıyla olmaktadır.

EB-1A:

ABD'yi bilim, sanat, eğitim, iş ve spor gibi alanlarda uluslararası düzeyde temsil edecek olağanüstü başarıları olan kişiler için tasarlanmış olan EB-1A Green Card kategorisi, bu alanlarda üstün yetenekleri ve başarıları olan bireylerin ABD'ye göç etmelerini kolaylaştırmaktadır. Bu kategori, alanında dünya çapında tanınan veya ulusal düzeyde önemli başarılar elde etmiş kişilere yöneliktir ve adayların ABD içindeki profesyonel faaliyetleriyle ilgili çalışma alanlarına önemli katkılarda bulunacaklarını göstermelerini gerektirir.

Başvuruya Uygunluk Şartları:

 • Ödül: Ulusal ya da uluslararası bir ödül almak
 • Haber: Başarı ve yeteneklerle haberlere konu olmak
 • Jürilik: Çalışma alanında jürilik yapmak
 • Dernek Üyeliği: Bir profesyonel dernekte üyeliğe sahip olmak
 • Orijinal Katkılar: Çalışma alanına orijinal katkılarda bulunmak
 • Makale Yayını: Akademik makaleler yayınlamak
 • Seçkin Organizasyonlar: Seçkin organizasyonların kritik bir pozisyonunda verilen katkılar
 • Gelir: Çalışma alanında elde edilen yüksek bir gelir

EB-2 NIW:

ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet edecek, istisnai yeteneklere sahip bireylerin başvurabileceği EB-2 NIW (National Interest Waiver - Ulusal Menfaat Muafiyeti) kategorisi, olağanüstü yetenekli profesyonellerin ve girişimcilerin, standart iş teklifi gereksinimlerine tabi olmaksızın Green Card alabilmeleri için bir yol sunar. Bu muafiyet, adayların ABD'nin bilim, teknoloji, sağlık, eğitim veya kültür gibi alanlarındaki ulusal çıkarlara önemli ölçüde katkıda bulunacak projelerde çalışmalarını sağlamak amacıyla verilir.

Başvuruya Uygunluk Şartları:

 • Ulusal Çıkar: Adayın çalışmalarının ABD'nin ulusal çıkarlarına önemli katkı sağlayacağına dair somut kanıtlar sunması.
 • İstisnai Yetenek: Alanında istisnai yetenek veya uzmanlık seviyesine sahip olmak ve bunu mesleki başarılarla kanıtlamak.
 • Meslektaş Tavsiyesi: Alanında saygın meslektaşlar tarafından verilen tavsiye mektupları sunmak.
 • Önemli Projeler: Önde gelen bir rol oynadığı veya katkıda bulunduğu önemli projeleri belgelemek.
 • Araştırma ve Geliştirme: Bilimsel araştırma, teknolojik yenilik veya sosyal gelişmeye yönelik önemli çalışmalar yapmış olmak.

Yatırım ile Green Card:

ABD ekonomisine yapılan yatırımlar, yabancı yatırımcılara Green Card kazanma fırsatı sunar. Bu yatırımlar, hem yatırımcılar için hem de ABD ekonomisi için karşılıklı yarar sağlayan bir yoldur.

EB-5:

ABD ekonomisine yapılan belirli bir yatırım karşılığında Green Card kazanma yöntemidir. Bu yöntem, somut iş yaratma ve ekonomik büyümeye katkı sağlama temelleri üzerine kuruludur.

Başvuruya Uygunluk Şartları:

 • Yatırım Miktarı: Bölgesel merkezlere en az 800 bin dolar; ticari bir işletmeye en az 1 milyon 50 bin dolar tutarında sermaye yatırımı yapmak.
 • İstihdam Yaratma: Yatırımın, en az 10 tam zamanlı iş yaratması ve bu işlerin ABD vatandaşları veya Green Card sahipleri tarafından doldurulması gerekmektedir.
 • Ekonomik Katkı: Yatırımın ABD ekonomisine somut ve ölçülebilir bir katkı sağlaması ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturması beklenir.

Bu makalede ele aldığımız alternatif yollar, Çekilişle Green Card programının yanı sıra ABD'de Green Card kazanmanın çeşitli metotlarını temsil etmektedir.

İş teklifiyle alınabilecek EB-1C, EB-2 ve EB-3; aile bağlarıyla alınabilecek eş, ebeveyn veya çocuk aracılığıyla yapılan başvurular; olağanüstü ve istisnai yeteneklerle alınabilecek EB-1A ve EB-2 NIW ve yatırım yoluyla alınabilecek EB-5, bireylerin ABD'de yeni bir yaşam kurmalarına olanak tanıyan yollardır.

Her bir yol, özgün başvuruya uygunluk şartlarına sahip olup başvuru sahiplerinin bu şartları titizlikle incelemesi ve uygun adımları atmaları gerekmektedir. Bu süreçler, genellikle göçmenlik hukuku uzmanlarının rehberliği ile daha verimli ilerler ve başvuru sahiplerinin ABD'deki hedeflerine ulaşmalarını sağlar.

Çekilişle Green Card’a alternatif Green Card yöntemleri hakkındaki tüm sorularınızı ve taleplerinizi iletmek için [email protected]’a e-posta gönderebilir; ücretsiz ön değerlendirme için buradan randevu oluşturabilirsiniz.

Kurucu avukatımız Muhammed Üzüm ve süpervizör avukat Bekir Şahin’in konuşmacı olarak Green Card alma yöntemlerini yakından inceleyecekleri webinar’ımıza kaydolmak için tıklayın.

homepage-cta-img

Amerikan Rüyanız Bir Tık Uzağınızda

Yolculuk Başlasın